Inschrijven

In de contributie zit de aanschaf van de bladmuziek niet inbegrepen.

DIGITALE AANMELDING NIEUW KOORLID

Achternaam *
Voornaam *
Adres en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
geboortedatum *
telefoonnummer *
telefoonnummer mobiel
bank/ gironummer *
E-mail *
Gaat meezingen met Spirit Elke oneven dinsdag van 20.00-22.00 uur
DEELNAMEKOSTEN eenmalig 27,50 inschrijving 198,00 per jaar (tarief 2017-2018)
Geeft een eenmalige machtiging tot automatische incasso af 27,50 inschrijfgeld (bij nieuwe aanmelding)+ rest seizoen a 19,80 per maand - 2017-2018
Geeft een 3-malige machtiging af 3 delen van 67,50 + 27.50 eenmalig inschrijfgeld(bij nieuwe aanmeldingen)
Door aanvinken en verzenden van dit formulier gaat u akkoord met de machtiging en inschrijving